508 Ka ‘alu hifo hoku ‘Eiki he tele‘a

Himi 508 Ko muimui

Key: Ab Meter: M.Kh

Ka ‘alu hifo hoku ‘Eiki he tele‘a
Potu ‘o e vaivai mo e ta‘e ma‘u ha me‘a;
Te te muimui, ‘o kataki fiefia;
Ko e hala ia ki he kololia

Refrain
Muimui! Te te muimui:
Faingofua, faingata‘a, te te ‘ahi‘ahi
Hala tau he mate pe mo‘ui,
Ka ‘i ai ‘a Sisu, te te ‘alu ai

Ka ‘alu hake hoku ‘Eiki he mo‘ungá
Potu ngaongao, ‘o ‘i ai pe ‘a e ‘Otua;
Tet e muimui, ‘o kataki ke mavae
Tamai, fa‘e, kainga kotoa pe.

Ka ‘alu hifo hoku ‘Eiki ki he vaí,
Potu he polo‘i ki he papitaiso afí;
Tet e hifo foki, ‘o te muimui atú,
Kehe pē ke tu‘u ‘a e Lupe ‘ia au.

Ka ‘alu atu hoku ‘Eiki he Toafá,
Ke mo‘ua ‘i he ‘ahi‘ahi faingata‘a,
‘E ‘ikai te u tuka ki he Toko Taha Koví,
‘Ete tu‘u mo Sīsū ‘i he “lau ‘a e tohí.”

Fua he kolosi, ko e taha pani hia;
Tet e fua foki ‘a e kavenga kuo ‘omí,
‘O ‘ikai te u kalo ‘i he ongokoví.

Ka ‘alu atu hoku ‘Eiki ki ha me‘a,
Hake he mo‘unga na, pe hifo ha tele‘a;
Te te muimui, ‘o ‘ikai te u fehu‘ia,
Te ne taki tonu ki he monu‘ia.

Follow On

William O. Cushing (m) Robert Lowry and W. Howard Doane Meter 12.12.13.11 with refrain

Down in the valley with my Savior I would go,
Where the flowers are blooming and the sweet waters flow;
Everywhere He leads me I would follow, follow on,
Walking in His footsteps till the crown be won.

Refrain
Follow! follow! I would follow Jesus!
Anywhere, everywhere, I would follow on!
Follow! follow! I would follow Jesus!
Everywhere He leads me I would follow on!

Down in the valley with my Savior I would go,
Where the storms are sweeping and the dark waters flow;
With His hand to lead me I will never, never fear,
Danger cannot fright me if my Lord is near.

Down in the valley, or upon the mountain steep,
Close beside my Savior would my soul ever keep;
He will lead me safely in the path that He has trod,
Up to where they gather on the hills of God.