Ko e Papa Maamaloa

1950
Lavinia Havea (Loumaile)
Meleani Kelepi
‘Ungatea Soakai

1951
Milika ‘Uluaki

1952
Tufuola Vakasiuola (Loumaile)
Mepa ‘Ahohako

1953
‘Ana Siutoni
‘Ana Kofe Ta’ufo’ou
Fumi Petui

1954
Supiesi Tu’ivailala

1955
Pilimilose Moala

1958
Mele Sungu Ha’unga (Loumaile)
‘Ainise Tohi (Loumaile)
Lu’isa Lokotui
‘Ana Lupe
Finehika Taumoepeau
‘Alisi Ti

1959
Lea Filipe (Loumaile)
Kiekie Havea
Sela Taufa

1960
Vika Tu’ulakitau (Loumaile)
Toakase Finau
Fifita Tonga’onevai
Fe’ao Fakahua

1963
Luahine Vunipola

1966
Lata Tonga Lauti

1967
Lata Tonga Lauti (Loumaile)
Katea Pahulu (Loumaile)
Vosailoa Lauti (Loumaile)
Vao Manoa
Loleta Lino

1968
GIRLSBOYS
Lata Tonga Lauti (Loumaile)Sione Tuliakiono Afeaki
Makueta Vakasiuola (Loumaile)'Aisea Makatu'u Lelenoa
'Akanesi Fangaloka (Loumaile)Viliami Moli 'Asaeli
Fifita Faka'osi (Loumaile)Mosese Moimoi Fakahua
Kilisi 'AsaeliViliami Mafi
Manu NgataSolomone Kaloni
Lesieli PuluUelenitoni Vi
Nanise 'OfanoaSione Langi
Manava'ofa KaloniPita He-'i-Tu'atonga
Na'asipa 'EfotiTonga Ponasi Faumotu
1969
Loleta Peini (Loumaile)Semisi Kailahi Tangitangi
Sela Talakia'atu (Loumaile)Silivenusi Havea
Mele Tinalasa Vunipola
Hei'one Tapa
'Ungatea Kaufusi
1970
Manu Kalamafoni (Loumaile)Nikolasi Paongo
Lilipeti 'Ofa (Loumaile)Salesi Levangilala Fakahua
'Eva Tu'itakau (Loumaile)Semisi 'Ikani Talakia'atu
'Alisi Lona NiulalaSemisi Pule Fotu
Tonga Ponasi Faumotu
1971
GIRLSBOYS
Salote Tu'itahi (Loumaile)Solomone Hivapea'ulu Talilotu
Lu'isa Taufatofua (Loumaile)Tevita Tu'ipulotu Finau
'Ana Finau Tiueti (Loumaile)Telefoni 'Ofa
Mele Seini TaukinukufiliKepueli Fifita Vea
Laota SiuafuLisiate Fatafehi
'Onika HalaiPae'itonga Talilotu
'Elenoa VakasiuolaSetaleki Peu
1972
Fe'aofaki-ki-'Aokalani Lutui (Loumaile)Paula Kefu Hukehuke Moala (Loumaile)
'Onika Halai (Loumaile)Tevita Vaipulu Manuopangai (Loumaile)
Lesieli Finau Kalamafoni (Loumaile)'Ahosivi Mausia (Loumaile)
Lupe Tolelei-ki-Saione Pele (Loumaile)Kali Kaufusi (Loumaile)
Ma'ukakala 'Ofa'Atamani Longolongofolau
'Olivia Taufatofua Simote Kalolo Akoteu
Lesieli Lavelua Tonga
'Epenisa Tu'ipulotu

1973
‘Anapesi Sauaki (Loumaile)
Mele Tu’inauvai (Loumaile)
Tevita Livingi Peau (Loumaile)
Setaita Fililava (Loumaile)
Losaline Tukutau(Loumaile)
Salome Finau
Samiuela Paongo
Telusila Mausia
Viliami Falakesi To’a
Tevita Muimuihelotu Lutui
Taukei Polutele
Ma’asi Tapa
Kepuelli Vaipulu
Paula Loni

1974
Kalolaine Uasi

1975
Sione Fatai Mafua

1976
Siosi’ana Mausia (Loumaile)
‘Epalahame Vanisi Finau (Loumaile)
Tevita Pikula To’uli (Loumaile)
‘Ungatea Brown (Loumaile)
Mele Taufa Toafa (Loumaile)
Manutala’aho Tupou (Loumaile)
Kalafitoni Taua’ataina
Lavinia Tupou Veiongo Pua
Siaosi Latu
Siosaia Hefa Lutui

1977
Siosaia Hefa Lutui (Loumaile)
Lisiate Tekina Peau
Langi Falekihetoa Vaea
Na’asoni Koloa
Tevita Siale

1978
Lokanesi Helu (Loumaile)
Kaloni Matakaiongo

1979
Tokilupe Taufatofua

1980
Tufuola Finau (Loumaile)
Sione Tu’ihoua Leha

1981
Lopiseni Leha (Loumaile)
Nunia Masoe
Katieli Kaliopasi

1982
Sioeli Taufa
Lamatau Vaomotou

1983
‘Anometa Kaliopasi (Loumaile)

1984 (S.C. Honour Board)
Sioeli Taufa (Loumaile)
‘Anometa Kaliopasi (H.L. Honour Board)
Vili Pele (Loumaile)
Ingrid Tu’ivailala

1985 (S.C. Honour Board)
Vili Pele (Loumaile)
Seini Fonita Tau’alupe (H.L. Honour Board)
Taufa Kaliopasi (Loumaile)
‘Ana Fehoko Latu

1986
Taufa Kaliopasi

1991
Tevita Hoafatakihelotu Vakasiuola (Loumaile)

1992
Sepeti Fakaola Toutai Vakasiuola (Loumaile)

1995
Ma’ulupekotofa Soakimi (Loumaile)

Fakatokanga'i ange, ko e ngaahi ta'u 'oku 'ikai ha atu na'e 'ikai ha taha 'e maamaloa ai.
Revised: June 1, 1996