Palalafa

Mapu-mei he-ngalu:

Ko Palalafa! **Eiki Lelei, e misiteli hoo founga
kae fuu ilonga ho ngaahi fouanga;
ho anga na oku taeheliaki
mo e fötunga taefaafotuaki,
pau ke noo veili kae toki fesiofaki
pea lïoa moui o ka fefolofolai. E füfünaki apë ho finangalo
o sakalameta he taumamao?
Kuo auliliki e he laui poto
o melemo ai enau fieilo,
kae ööfaki pë e he lilo
hoo ofa oo, ofa loloto. Oku mau lotu ni ko emau manatu
ki he tou kovi mo e ngaahi vanu:
kuo mau feia e taefaaauha
he loto mo homau aho kotoa;
Fakamolemole emau taeilo koe
mo emau lalama koe moo e mate,
ka te ke äkitua mei tua faitoka na
he ko e läkanga moui pë mo ia. Neongo e silai pea kafu makai
ka e tupangi hono täpuni o liaki,
ka mau lave atu pea faa äkilotoa
ke toutakanga ki he taaliekina;
Toki mui mai ä a e amanaki
kae fua ange e kolosi o e aho ni,
fakaolunga e masiva pea fakakai
i ha mateanga taau ke nau moui ai
tö aveave tapu pea mau lau fala ai. Lolou ä mua ho houhau totonu na
he fiematamua emau fakahounga,
tauange mo hoo ofa ongongofua
ke ne fakaava mai e matapä tupua,
tauange mo hoo ü kelesi faifio
ke fakamaumauluta a e nonofo;
he ko e fekauaki mo koe Satai
oku hangë ko e sami ha ekuasi:
ka toki veteki pea ala fai
o iku ki ha mooni fungani;
hangë ko e monuka a e temipale
hoo hamu kimautolu mei he mate. Kehe ke mau ofi atu ai
kakapa ki he nofo fakalangi
he kuo taula hoo pule i taimi
naa mo Itaniti na kuo ke sauni
fakalanu-langi emau fakafeangai. E tuamelie e ongosia he pilikimi
ki he tolutoluhama hoo toka mai
meite hoo kelesi homau fakalahi
foi ongo tauhi ia homau loto ni
ke mau tuu atu aki, pea Emeni!

ko e tautapa
a Sione Mila
mo Jione Havea
Febueli 14, 1998