'Apisalome

Ko 2 Samiuela 18
Si’i Apisalome

Ko e fatu 'a Jione Havea Fakatotoka koeuhi ko kita
Mo e hua o e tengihia
Neongo e toto o Tema
Mo e taloni kuo liua
Oku kei ola e Sikaina Kuo tutulu hoto fale sita
Hehengi ete kite tama
E lau kia hai hono pana?
Mo e kakata fakaaluma?
Faitotoka koeuhi ko kita Mei he loloto oku ou tangi
Sioape mo e ongo kapisi
Atunaisa mo e toekai
Atonai he ngalu maahi
Fakaalaala telia e tui Sii Apisalome hoku foha
Taumaiä ko au ne taona
O fetongi mo e Otua   Aug 10, 1997
© Copyright 1997, Jione Havea