Loto teungaia

Ka tutu e kolo tupua
Pea hamu hono matapä
Te u kei nofo he olita;
Ka taaki hono pou
Tauaki hono molumalu
Falala pë ki hono malu.

Ko e temipale tapuhä
Leo ai hono huafa
Seeanga ete ilifia;
Hono fale teungaia
Hangë ha sino haofia
I loto pea mo tua.

Tafe mai hono kelesi
Maupu ko e loto lelei
Fio mo hono kakano
Maunu i hono toto
Lalanga Ia iate kita
Pea lïoa au moOna.

All Rights Reserved
Jione Havea
Ko Efeso 6
Dec 12, 1997