Tu'i Levu

Mapu-mei he-ngalu:

Ko 1 Tu'i 2
Ko e Tu'i Levu

Ko e fatu 'a Jione Havea Nekeneka e loto tui
Kuo hä sino e palomesi
Ha fonua maa hono kakai
Mo ha tui ke ne tataki Mua a Apimeleki tëlë
Kata a Siotame he fepale
Atunaisa mo Apisalome
Ko e tui fakataimi pë Pani a Saula mo e tauhisipi
Ko eni nai e tuu-tai?
Luva e taloni o Sionatane
Ki he vavanga a Solomone Tau:
Isileli ko ena ho tui
Ko Atonai mo e kelesi
Teki he tui o taimi
Ko Atonai mo e kelesi   Aug 17, 1997