Feofaaki-he-Tuku Lelei

**maa Feofaaki-a-kakau Finau Siete Ofa kuo ongosia he kakau
Ki he utu na mätuu kae mauku
Ki he afo kuo puli kae kei ongo
Ki he ongo kuo longo i he loloto
Ki he loto kuo lofia he fala tatoka
Ki he tokaanga teeki lava kalofia Siete Ofa kuo tüuta pea ongona
Heka he maahi pea lafi he matua
Mateaki hoto hala ni hopohopokia
Kuo fotu mooni e fuu maka toaia
Ke fakafeao ki he toa ne fakaamua
O e Lausii, mo e Fatafata-mäfana Siete Ofa kuo lave ongongofua
He fuu heilala e api ko Maka
Tähuli ke lau hano fakamanatua
O e fofonga ne fungani hono tala
O e loto ne maalaala hono hala
Mo e moui ne malu hono Ana Siete Ofa, ongongataa he fepaki
Hala e vavä mo hono ngaahi hai
Faunga e loloto, lilo o e moana
Fataki e fonua, mo e eseni e lala
Sivi o e atamai, kuo u lavai
Kau he pue a e kau mafi lalahi Tau: Siete Ofa, kuo ongoongo-lelei
Ko hoto manava kuo fua-lelei
Pea kamata ke u fusiaki tapuaki
O tuamelie ke kau he Tuku lelei

All rights reserved ©
Jione Havea
Me 23, 1998