Sioto Naa Kakala

Maa Tevita Vaiola Finau Lïpoi e kakala pea ne taka
O manongi he Vakatälata
Ke tali e hake mei he fasi
Mo tohi ha kupesi i Maka
Pea noo ha ama mänava
He ko e Naa a e Mateaki Ike kei ata he otu kaveinga
Naa ne amusi ha fuifui tama
Fetaiaki mo e afu e longonoa
Ke fakaola ai hoto kuonga
Ete fau kuo hoko silika
Hono tuuanga kei alaha Lö tatau e taka ene filo
Hangë ha lave a ha poto
Pe ha fetuu kuo toe hopo
Ke liuaki e langi kakato
A Malomaloaa fakaaoao
Kuo ne fakakafu ho loto Emalata hapai e hono nima
Fefine fakafeao e he Sekina
Hangë ko e kongakau Kitione
Poto he anga pea fai tangane
Siono mafu mahuohua ofa
Naa kakala i hono hingoa Tau:
Fakatüuta e he kätaki
Fusi fuka he fonua lelei
Fakanaa e vai mo e afi
Tuketuke o Talafungani

All rights reserved
Jione Havea
Januali 17, 1998