Ofa Ongosia

Manatu a Ofa Mila Siete Ofa ni kakapa ki he loloto na
Fou hua fofonga mo e Leo fononga
Ki he funga e Töa hoto mäfanaanga
Ete veili moui ia, fuu laulötaha;
Te u silai ho täkai ki he amui na
Moo fofonga kei Ata hoto manava Mate-sii na ko hono taipe ai pë
E mävae tangitangi he fatu e faë;
Sio fötunga kuo fetëleni mo e ata
Unga he ofaanga lata ho Epenisa;
Ete ike kuo longo, kae kei ongo
Hangë ha Häunga maumau-loto Iseisa sii fua-ulu kuo motu ua
Hangë ha mafu kuo mahuohua
Ke fakalanuaki e fala kuo fofola
Mo fakamau e foi ongo kuo hela
Toki vete ä e he au siete tupua
Kuo liu-funga e mäolunga-tapua Lelei ä mo koe ke muomua atu
O teuteu hatau nofoanga malu
Puipui hono Fata mo sio pikilau
Kuo ke alu, kae tulutulu hono tau
Laukau kitaua he kuo tä hono lau
Heete kumete fua fatongia he lotu Akenga manatu sii pilikimi ongosia
Kafu he kilikili mei he otu Pilitänia
Pea hiki hota hingoa i hono tohi noa
Ke fakailonga kuo fetaiaki hotau hua
Pea kei maumauluta eta fakaaungafa
Fakamelie e ongosia siete manatu ofa

**Tau:
** Mänoa e lupe o tuula he ngalu
Efiafi ka u kapakapa tuu atu
Tali e melenga ko e fakatalutalu
Leveleva e manatu, o tauhi atu

All rights reserved
Jione Havea ©
Sapate Faë 1998