Tautoe a e Kehe

{utther} Lalama ho fofonga telia e fakaehau
Lalaka ho nima he fouanga toputapu
Lango tutulu, fakaafea e tomui-he-lau
Fakaheka tau pea paki ke tau-kei-kau;
Kuo liaki atu kotoa emau fakaanau
Fonua tanu ki he taeiloa, toki fakaau. Inu he nifo nae fuofua fakatapua
He aho ne tapu, pea toe fakangofua
Oua naa veteki fakaaungafa moui
Telia naa monuka e loto kuo leaaki
Tuketuke ke hiki e uma sii taepapae
Hota ngafa kuo tongi ke tuku-i-mate. Naa moo e masiva hota uhinga
Fungani ia nae tala he api ko Maka
Fanguna sii liekina pea fakamafai
Ongona sienau tautoe pea fakaai
Fao mai pea fua he kuo fuifui-tahi
Naa fai tafi e he ngalu kuo maahi. Ala he sia pea ala he kauhala
Molumalu tatau ikai vaetuu-ua
Fouanga taha a e palai mo e tua
Toki tala e he au sieku tupua
Lapasi e siekina ke vete fakahau
Pea tui fakatapu ha ulungämanu Tau:
Kuo tavänuku e muifolau
O tatali mai mei tua ngalu
Fola fala-emalata e pikilau
Ke veteange honau kahau
He lalo langi kei fuu malü

happy anniversary
Lina & Kiti
from ofa & co.
Tisema 17, 1998